djemma
Светлана Димитрова, 25 Февруари, 1971, Жена,
Пълно описание